پیشنهادات سال ۹۱

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادمعدل امتیاز
7127/7/91درماناطلاع رسانی اخبار آزمایشگاه مرجع سلامت وزارتخانه به مسئولین فنی آزمایشگاه ها در سراسر استان در اسرع وقتبه جهت تکراری بودن نامه عودت داده شد.
7227/7/1391درمانجمع بندی آمار مرگهای پری ماتال از هفته 22 بارداری تا 30 روز پس از تولد به تفکیک ماه و فصل26
7327/7/1391درمانطراحی فرم درخواست استفاده از خوابگاه تهران در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه (مثل فرم ماموریت ، خط سیرماموریت ، مرخصی در قسمت فرم های اداری اتوماسیون اداری)18
74نقلیهساماندهی و نظارت بیشتربر خودروهای آزانس مستقر در واحدهای دانشگاه13
7514/8/1391سایت سردشتتاسیس میز خدمت دانشجویی در محل سایت دانشکده44
7615/8/1391حوزه ریاستاغلاط موجود در قرآن کریم با خط عثمان طه و با ترجمه آیت ا.. العظمی مکارم شیرازی33
نمایش ۷۱ تا ۷۶ مورد از کل ۷۶ مورد.