لیست پیشنهادات ارائه شده سال ۹۲

ردیفتاریخ ثبت نامکد ملیعنوان پیشنهاد
11392/01/07 08:41:485449416296تصویب در هیات امنای دانشگاههای برای اجرای طرح اسکان در ایام تعطیلا ت وتابستان  مشابه طرح آموزش وپرورش
21392/01/10 10:58:39620874279ایجاد موزه اداری - بهداشتی  در سطح  دانشگاه جهت بازدید همکاران - نسل جوان فعلی و آیندگان. باتوجه به مرکزیت اراک در کشور و ریل راه آهن و وجود بهداشت در استان از قدیم میتوان این مراحل پیشرفت را باتوجه به  وجود وسایل اداری قدیمی در انبارها - اسناد - تصاویر و فیلمها  به نمایش آورد.
31392/01/10 11:15:01620874279ایجاد یک آیکون در محدوده زمانی خاص جهت ویرایش درخواست پیشنهاد در این سامانه . فعال نمودن یک آیکون جهت مطلع شدن و پذیرفتن از طریق SMS.
41392/01/11 08:14:17534510817درخواست نصب یک دستگاه خود پرداز در ستاد دانشگاه
51392/01/18 12:49:57532592042ایجاد محدودیت در ارسال پیوست ها و ضمائم نامه هایی که تمایل داریم فقط نامه اصلی ارسال شود
61392/01/20 08:07:38559525028آزمون دوره های آموزشی کد دار واحد بهداشت محیط بصورت غیر حضوری و از طریق پورتال انجام شود .
71392/01/20 09:20:15620797967ایحاد پایگاه اینترنتی جهت دریافت نوبت پزشک متخصص در بیمارستانها و درمانگاها
81392/01/21 08:34:06559525028انجام آزمایشات آنالیز میکروبی و شیمیائی آب غیر تعهدی سازمان در ازای اخذ وجه آنالیز برابر تعرفه مقرر منوط بر برداشت تعرفه در جهت ارتقاء کیفی و کمی آزمایشگاه
91392/02/11 08:18:06533113520آموزش کارمندانی که با رایانه سروکار دارند درخصوص استفاده صحیح از میز و صندلی ،مانیتور ،صفحه کلید و موس و طرز نشستن صحیح جلوی رایانه جهت پیشگیری از بروز دردهای عضلانی و مفصلی وبیماریهای چشمی ناشی از کار با رایانه و استاندارد سازی میزوصندلی های مورد استفاده آنان
101392/03/04 11:00:57530717395تعبیه دستگاه پرداخت الکترونیک(pos) خدمات کارشناسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۲ مورد.