پیشنهادات ارائه شده سال ۹۴

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیپذیرشعدم پذیرش
1معاونت دانشجوییحضور و غیاب در خوابگاه - اطلاع رسانی باسیستم پیامک34*
2شبکه شازند باتوجه به اینکه در زمان ارزشیابی پرسنل وجود تعداد مشخصی تشویقی برای گرفتن امتیاز لازم کافی است و متاسفانه اگر کسی تعداد تشویقی بیشتری داشته باشد در ارزشیابی او تاثیری ندارد0*
3شبکه آشتیان برگزاری آزمون های دوره ای حداقل 4 بار در سال در ارتباط با مهارت های بالینی در بیمارستانهای شهرستان32*
4بیمارستان امیرکبیربکارگیری دستگاههای کارت خوان در صندوق های بیمارستان40*
5شبکه شازند استفاده از دوچرخه به جای سرویس اداری در ماموریت های داخل شهر38*
6شبکه خمینبه روز رسانی شماره تلفن های دانشگاه در پورتال به منظور جلوگیری از سردرگمی همکاران و مراجعین34*
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.