پیشنهادات ارائه شده سال ۹۵

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیپذیرشعدم پذیرش
1معاونت آموزشنظارت بر اطلاعات پورتال دانشگاه و به روز بودن این اطلاعات11*
2شبکه کمیجانصدور ماموریت های بدون فوق العاده در شبکه های شهرستان برای کارمندانی که ساکن مرکز استان هستند و برای انجام کارهای اداری به اراک میایند42*
3ستاد دانشگاهراه اندازی سیستم الکترونیکی ثبت و آرشیو بخشنامه ها و آیین نامه های دولتی و دانشگاهی (هیئت امنائ - هیئت رئیسه - اداری - مالی - دانشجویی - درمانی و بهداشتی )16*
4معاونت تحقیقاتایجاد کانون ازدواج و همسریابی جهت تمام گروه های دانشجویی - کارمندی - هیئت علمی21*
5آزادطرح استفاده از مهر های نماز از نوع سنگی در محل نماز خانه دانشگاه39*
6آزادطرح نام گذاری روز تولد سلمان فارسی به عنوان روز نظام پیشنهادات در دانشگاه علوم پزشکی اراک25*
7آزادطرح تجهیز جعبه کمک های اولیه در سطح دانشگاه علوم پزشکی اراک به دستگاه امبو.بک دستگاه تنفس مصنوعی دستی34*
8آزادطرح درج عنوان گروه خونی کارکنان در روی برگ های ماموریت اداری در دانشگاه علوم پزشکی اراک0*
9آزادطرح ایجاد لینک آلبوم عکس روسای دانشگاه علوم پزشکی اراک از زمان اول تاسیس ان تا به حال در سایت اینترنتی دانشگاه4*
10آزادطرح ایجاد کمد نمایش اثار به جا مانده از شهدای والا مقام دانشگاه علوم پزشکی اراک در راهروی ورودی آن28*
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.