پیشنهادات ارائه شده سال ۹۶

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیپذیرشعدم پذیرش
1بیمارستان طالقانیهمگروهی منطقه ای آزمایشگاه ها60*
2ستاد دانشگاهتشکیل کمیته نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی26*
3شبکه کمیجانراه اندازی آشپزخانه بیمارستان امام علی کمیجان که هم محل آن تعبیه شده وهم وسایل مورد نیاز تقریبا فراهم است32*
4بیمارستان امیرکبیرتاسیس تعاونی دانشگاه علوم پزشکی اراک(این پیشنهاد در کمیته رفاه دانشگاه درحال پیگیری است)50*
5بیمارستان امیرکبیرراه اندازی سامانه الکترونیکی خدمات اداری ( شامل : درخواست گواهی اشتغال ، مرخصی بدون حقوق و . . . ) و قابلیت پیگیری درخواست38*
6معاونت تحقیقاتصدور و دریافت کارت مشخصات پرسنلی ( رابطین - مراقبین و ... )از طرف اداره حراست جهت کلیه آزمونهای داخل دانشگاه و اداره بصورت اینترنتی و دیجیتال ( برای فقط افرادی که تعیین میشوند)32*
7ستاد دانشگاهآموزش عمومی احیاء قلبی و ریوی برای کارکنان ستاد دانشگاه50*
8شبکه کمیجانراه اندازی سیستم آموزش حضوری از را ه دور از طریق سیستم webinar(وبینار)45*
9ستاد دانشگاهدرج اسامی و عکس دانش آموزان ممتاز کارکنان دانشگاه در پورتال دانشگاه51*
10معاونت تحقیقاتتغییرات اساسی و تعویض تابلوهای اسامی پزشکان در درب ورودی دانشکده دندانپزشکی50*
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.