پیشنهادات پذیرفته شده سال ۹۰

ردیفنام و نام خانوادگیمرکز / شبکه/ معاونتپیشنهادجمع امتیاز
1دکتر مرضیه نوربخشمرکز درمانی آموزشی طالقانیارزیابی مدیران شبکه و روسای مراکز درمانی48
2پرویز ابراهیمیشبکه محلاتتغییر نحوه محاسبه سهم دکتر دارو ساز در طرح نظام نوین بیمارستان44
3سید جواد رضاییدفتر ریاستجمع آوری کلیه مصوبات هیات امناء درقالب CD – نرم افزار جهت Search44
4مهری خلیلیشبکه تفرشتاسیس شرکت خدمات پرستاری – پزشکی با نظارت بیمارستان43
5حمید رضا کوهستانیدانشکده ساوهپخش آوای روح بخش قرآن کریم قبل از شروع امتحان پایان ترم42
6فاطمه بوراقی.هسته گزینشختم قرآن کریم جهت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت امام زمان (عج)42
7محمد رضا عطیفهدفتر ریاستاستفاده نمودن از باغ دانشگاه در روستای دهنو جهت استفاده تفریحی همکاران درسطح استان در فصل بهار و تابستان50
8دکتر جواد صابریشبکه شازندکاهش هزینه مصرفی انشعابات مراکز بهداشتی درمانی42
9احمد اخوان ملایریمرکزدرمانی آموزشی طالقانیکاهش هزینه ها و افزایش کیفیت ، کمک به افزایش آمار پذیرش و رضایتمندی مشتریان، ایجاد فضای اعتماد بین بیماران با آزمایشگاه و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه ، کاهش هزینه های جاری43
10کلام ا... محمدیمرکزدرمانی آموزشی طالقانیبرگزاری جلسات کارگروه هماهنگی سطوح شغلی41
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۲ مورد.