پیشنهادات پذیرفته شده سال ۹۴-۹۵

ردیفنام و نام خانوادگیمرکز / شبکه/ معاونتپیشنهادجمع امتیاز
1علیرضا محمدیشبکه کمیجانصدور ماموریت های بدون فوق العاده در شبکه های شهرستان برای کارمندانی که ساکن مرکز استان هستند و برای انجام کارهای اداری به اراک میایند42
2اصغر افتخاری هریسآزادطرح استفاده از کارت های هدیه بانکی در مبالغ مختلف به عنوان پاداش در نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اراک40
3اصغر افتخاری هریسآزادطرح ایجاد لینک البوم عکس 3.4 کارکنان نمونه دانشگاه در سایت اینترنتی43
4اصغر افتخاری هریسآزادطرح ایجاد لینک البوم عکس 3.4 بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سایت اینترنتی دانشگاه41
6فریده سادات میرحسینیمعاونت تحقیقاتاجرای همایش ، گرهمایی قدردانی از بازنشستگان وزارت بهداشت از بدو بهداشت در استان مرکزی در راستای تجلیل از آنها به همراه همسرانشان .43
7محمد فرخیبیمارستان امیرکبیربکارگیری دستگاههای کارت خوان در صندوق های بیمارستان40
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.