پیشنهادات پذیرفته شده سال ۹۶

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیقابل اجراغیرقابل اجرا
1بیمارستان طالقانیهمگروهی منطقه ای آزمایشگاه ها60*
2ستاد دانشگاهآموزش عمومی احیاء قلبی و ریوی برای کارکنان ستاد دانشگاه50*
3شبکه کمیجانراه اندازی سیستم آموزش حضوری از را ه دور از طریق سیستم webinar(وبینار)45*
4ستاد دانشگاهدرج اسامی و عکس دانش آموزان ممتاز کارکنان دانشگاه در پورتال دانشگاه51*
5شبکه تفرشنحوه اجرای دوره های آموزشی43*
6ستاد دانشگاهبهبود و اصلاح وضعیت آبدارخانه طبقات دانشگاه60*
7ستاد دانشگاهاستفاده از سنسور زمان دار در سرویس های بهداشتی50*
8معاونت تحقیقاتتغییرات اساسی و تعویض تابلوهای اسامی پزشکان در درب ورودی دانشکده دندانپزشکی50*
9ستاد دانشگاهقراردادن لوازم ورزشی در جلوی خوابگاه های دانشجویی دخترانه سردشت مثل خوابگاه پسران60*
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.