فوریتهای پزشکی شهرستان تفرش

 

فوریت های پزشکی شهرستان تفرش
فوریت های پزشکی شهرستان تفرش در پایگاه تفرش با مسئولیت آقای حمید حیدری  آماده ارائه خدمات ذیل در مواقع اورژانس به صورت شبانه روزی می باشند :
  - پاسخ گویی به امور پزشکی شهروندان به صورت شبانه روزی
  - حضور بربالین بیماران و درصورت نیاز اعزام به بیمارستان 
  -اعزام بیماران تصادفی و حادثه دیده به مراکز بالینی درصورت نیاز 
  آدرس :جنب بیمارستان والفجر
  تلفن ونمابر:36229943
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷