شبکه بهداشت و درمان تفرش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

آگهی فراخوان نیروی شرکتی
۰۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۷

آگهی فراخوان نیروی شرکتی

حضور کاروان زیر سایه خورشید
۰۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۱

حضور کاروان زیر سایه خورشید

هفته سلامت مردان
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۲

هفته سلامت مردان

من رای میدهم
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۶

من رای میدهم