شبکه بهداشت و درمان تفرش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

هفته ازدواج
۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۵

هفته ازدواج

هفته بدون دخانیات
۰۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۵

هفته بدون دخانیات

پیام ها با موضوع جمعیت و فرزندآوری
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۲

پیام ها با موضوع جمعیت و فرزندآوری

پیام های مرتبط با هفته سلامت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۹

پیام های مرتبط با هفته سلامت

اهدای عضو ، اهدای زندگی
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۸

اهدای عضو ، اهدای زندگی