معرفی مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۱۸۳۱

آقای محسن جیریایی‌شراهی

مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 17 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت امور مالی

شمارۀ تلفن مستقیم: 33136071-086

شمارۀ نمابر: 33121743-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2290

کلید واژه ها: مدیر امور مالی آدرس محل کار خیابان علم الهدی مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت خیابان شهید شیرودی مدیریت امور مالی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ تلفن داخلی شمارۀ نمابر

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰