شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.