شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
11الهامرمضیمرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان