معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۵۸۹۰

بهنام ملکی 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2373

شماره مستقیم: 33130837

 

یاسر قربانی استاد ملایری

مدیر روابط عمومی

شماره داخلی: 2333

شماره مستقیم: 33134501

مسعود شامری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

سیامک یادگاری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2373

شماره مستقیم: 33130837

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹