معرفی پرسنل

اباذر افشار 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2342

شماره مستقیم: 33130837

 

یاسر قربانی استاد ملایری

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2333

شماره مستقیم: 33134501

مسعود شامری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۵۱۷