معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۵۰۱۹

اباذر افشار 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2235

شماره مستقیم: 33120782

 

یاسر قربانی استاد ملایری

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2333

شماره مستقیم: 33134501

مسعود شامری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

سیامک یادگاری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2373

شماره مستقیم: 33130837

 

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۹