شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه