مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر کوروش دالوندی


ویروس کرونا زنده و بیماری همچنان باقی است

ویروس کرونا زنده و بیماری همچنان باقی است

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش گفت: برخی ها بر این باور هستند که ویروس کرونا بعد از گذشت ماه ها، ضعیف شده و دیگر خطرناک نیست، اما باید گفت این باور غلط و عدم رعایت بهداشت خطرناک بوده و می تواند کشنده باشد.

ادامه مطلب