کارگاه آمار مقدماتی و پیشرفته با spss

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۶

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۱۳۲۷