کارگاه آمار مقدماتی و پیشرفته با spss

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۶

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ کارگاه آمار مقدماتی و پیشرفته با spss (از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۹تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۶) ۳۰۰٬۰۰۰ ریال


تعداد بازدید:۱۱۴۰