کارگاه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۸

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۱۴۲۲