کارگاه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۸

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ کارگاه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه (از ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵) ۲۰۰٬۰۰۰ ریال


تعداد بازدید:۱۱۹۶