برگزاری آزمون و جذب نیرو

تعداد بازدید:۳۷۹۴
برگزاری آزمون و جذب نیرو

مراحل برگزاری آزمونهای استخدامی

1-اختصاص مجوز استخدام از طریق مراجع ذیربط براساس قوانین و مقررات به دانشگاه

2-نیازسنجی:

نیازسنجی از طریق ارسال بخشنامه به واحدهای تابعه و اعلام تعداد نیروهای مورد نیاز در مشاغل مختلف در قالب تشکیلات سازمانی  توسط واحد ها مشخص شود پس از جمعبندی نیاز واحدها و تطبیق آن با تشکیلات سازمانی (برای مشاغل مورد نیاز باید پست سازمانی بلاتصدی در تشکیلات سازمانی وجود داشته باشد) تعداد و مشاغل مورد نیاز جهت انتشار ‌آگهی استخدام از طریق کمیته آزمون با توجه به اهمیت و اولویت نیاز واحدها و بالحاظ محدودیت مجوز تائید و تعیین میشود و براین اساس برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل تهیه میشود.

 

 

3-سهمیه‌های استخدامی:

الف:براساس قوانین و مقررات حاکم 25 درصد از کل مجوزهای استخدامی جهت استخدام فرزندان شهدا اختصاص داده میشود. استخدام فرزندان شهدا در قالب مشاغل مورد نیاز و در حد سهمیه مقرر بصورت موردی خارج از آگهی استخدام صورت می‌پذیرد و بدین منظور دانشگاه پس از دریافت مجوز و تعیین مشاغل مورد نیاز مراتب را قبل از انتشار آگهی استخدام به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی ارسال می‌نماید تا بنیاد شهید ظرف مدت 15 روز نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام نماید. فرزندان معزز شهدا توجه داشته باشند. استخدام این عزیزان صرفاً از طریق معرفی بنیاد مذکور در ظرف مهلت مقرر میسر خواهد بود. با توجه به مراتب فوق در صورتیکه فرزندان معزز شهدا در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدون لحاظ سهمیه با سایر داوطلبان رقابت خواهند نمود.

 

ب:5 درصد کل مجوزهای استخدامی جهت استخدام سایر ایثارگران (بجز فرزندان شهدا) می‌باشد که سهمیه این افراد از طریق شرکت در آزمون اعمال خواهد شد.

 

لازم بذکر است سهمیه تعیین شده برای کل مجوزهای استخدامی است و ایثارگران در رشته‌های شغلی مختلف براساس امتیاز مکتسبه در قالب سهمه رقابت خواهند نمود. بطور مثال اگر 5 درصد مجوز ایثارگران 20 نفر باشد این تعداد براساس بالاترین امتیاز در رشته‌های شغلی مختلف انتخاب خواهد شد. بعبارت دیگر سهمیه این عزیزان براساس تعداد مورد نیاز رشته‌های شغلی بصورت تفکیکی اعمال نمی‌شود.

 

ج:3 درصد از کل مجوزهای استخدامی جهت استخدامی معلولین اختصاص دارد.

 

د:بسیجیان فعال، نیروهای شرکتی، قرارداد انجام کار مشخص و معین شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه در صورت کسب امتیاز مساوی با داوطلبان غیر ایثارگر در اولویت خواهند بود.

 

هـ:تا 50درصد مجوزهای استخدامی جهت استخدام افراد بومی لحاظ میشود. (تعریف افراد بومی در مفاد آگهی استخدام قید میشود)

 

4:آگهی استخدام

مفاد آگهی استخدام پس از اختصاص مجوز استخدام و تعیین مشاغل مورد نیاز و معرفی فرزندان شهدا بالحاظ سایر سهمیه‌های مقرر که قبلاً توضیح داده شد تهیه و تنظیم میشود. آگهی استخدام دانشگاه در دو نوبت از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی میشود. و همچنین مفاد آگهی در سایت دانشگاه به آدرسhttp://arakmu.ac.ir  درج شده و به کل واحدهای تابعه نیز از طریق بخشنامه ارسال میشود.

-ثبت نام داوطلبان صرفاً از طریق سایت می‌باشد (مهلت مقرر جهت ثبت نام 10 تا 15 روز است)

ثبت نام فقط در مهلت مقرر امکان پذیر بوده بعد از اتمام مهلت مقرر مجوزی جهت ثبت نام وجود نخواهد داشت. ثبت نام با ارسال مدارک و یا از طریق تماس تلفنی امکان پذیر نیست و داوطلبان در صورتیکه در هنگام ثبت نام (در مهلت مقرر) با مشکل مواجه شوند باید قبل از اتمام مهلت جهت رفع مشکل به اداره استخدام دانشگاه مراجعه نمایند تا نسبت به رفع آن اقدام شود در غیراینصورت ثبت نام داوطلب معتبر نخواهد بود.

-کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان واجد شرایط پس از اتمام مهلت ثبت نام و بررسی اطلاعات داوطلبان در موعد مقرر از طریق سایت صادر میشود.

داوطلبان باید قبل از برگزاری آزمون کارت خود را بطریقی که در مفاد آگهی اعلام میشود دریافت نماید. افرادیکه در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه به هر دلیل با مشکل مواجه میشوند باید قبل از برگزاری آزمون (حداقل دو روز) به اداره استخدام مراجعه و جهت دریافت کارت اقدام نمایند. بهمراه داشتن کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی بوده و از ورود افراد فاقد کارت به جلسه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

-اطلاعات داوطلبان ثبت نام شده از طریق سایت بررسی شده و برای آن عده از داوطلبان که براساس اطلاعات ارائه شده واجد شرایط نباشند کارت ورود به جلسه صادر نخواهدشد .

 

 

5:نتیجه آزمون:

پس از برگزاری آزمون کتبی نتیجه مرحله اول معمولاً ظرف یک ماه پس از برگزاری آزمون از طریق سایت اعلام میشود.

زمان و محل برگزاری مصاحبه تخصصی از طریق سایت به اطلاع داوطلبان خواه رسید .

حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مصاحبه تخصصی نتیجه نهایی (قبولشدگان اصلی و ذخیره) از طریق سایت اعلام میشود.

داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اطلاعات خود را بطور دقیق در فرم ثبت نام درج نمایند. کلیه مراحل فرآیند اعلام نتیجه براساس اطلاعات درج شده داوطلب طی می‌شود لذا به داوطلبان توصیه میشود در صورتیکه مشمول سهمیه‌های استخدامی مقرر در آگهی می‌باشند حتماً آن را در فرم ثبت نام درج نمایند. بطور مثال اگر فردی بومی باشد ولی در فرم ثبت نام آن را درج ننموده باشد بعنوان داوطلب عادی لحاظ و از سهمیه مقرر برخوردار نخواهد شد.

- تعداد قبول شدگان نهایی هر رشته شغلی 5/1 برابر تعداد مورد نیاز می‌باشد. بطور مثال اگر در یک رشته شغلی 20 نفر تعداد مورد نیاز باشد. تعداد 20 نفر بعنوان قبولشدگان اصلی و 10 نفر بعنوان قبول شده ذخیره اعلام میشود.

- پس از اعلام نتیجه نهایی داوطلبان قبول شده (اصلی و ذخیره)باید ظرف مهلت مقرر که معمولاً 10 تا 15 روز می باشد جهت تکمیل فرم گزینش و ارائه مدارک مورد نیاز به طریقی که در سایت اعلام میشود اقدام نمایند. عدم مراجعه داوطلبان قبول شده در مهلت مقرر بمنزله انصراف داوطلبان از استخدام در دانشگاه تلقی میشود. 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷