زمان مراجعه به گزینش ومدارک لازم

تعداد بازدید:۴۶۷۷
زمان مراجعه به گزینش ومدارک لازم

ساعات مراجعه به هسته گزینش ومدارک لازم

ساعت مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده وامور اداری ساعت اداری روزهای شنبه تا پنجشنبه بجز روزهای تعطیل می باشد ودر مواردی که داوطلب برای انجام مصاحبه ,مذاکره ویا دیدار وگفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز وساعت حضور در گزینش با او هماهنگ می شود.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده بشرح زیر می باشد:


الف)مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که از طریق آزمون استخدام می شوند
1-  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
2- فتوکپی کارت ملی
3-  سه قطعه عکس جدید 4*3
4- فتوکپی مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
5- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله
6-  ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
7- گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یا بین المللی
8- گواهی ایثارگری
9- گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)
10- گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )
      11- ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن
      12 - گواهی نامه مهارتهای هفتگانه را یانهICDL   از مراکز معتبر ویا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه
تذکرات :
1- دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب میشود
2- در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب میشود . ( به طور مثال پزشکی که دردوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد .)
3-  گواهی شرکت در همایش ها وسمینارها ، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جزء ICDL ) فاقد امتیاز است .
4- گواهی های احراز  رتبه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی،ورزشی و... حداقل باید در سطح شهرستان باشد ، از ارائه مدارک در سطح پایین تر خودداری فرمایید .
5-  در صورتی که مدارک اعلام شده در بندهای 5 تا 12 در زمان تشکیل پرونده حاضر نباشد میتوانید آن  را هنگام مراجعه جهت مصاحبه به گزینش ارایه دهید .

   ب)‌مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت استخدام های موردی و از طریق غیر آزمون استخدامی
1-    فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات یک سری
2-    عکس 4×3  سه قطعه
3-    فتوکپی کارت ملی
4- فتوکپی مدرک تحصیلی


ج) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت تمدید و یا تبدیل وضعیت استخدامی
در صورت نقص مدارک در مراحل قبل تکمیل آن و در صورت زیاد بودن فاصله زمانی با مرحله قبل و تغییر چهره ارائه یک قطعه عکس جدید

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷