پرسش‌های متداول


در حال حاضر رشته های تحصیلی مجتمع آموزش عالی سلامت اراک کدامند؟

1- بهداشت خانواده

2-مبارزه به بیماری ها

آدرس محل مجتمع در شهرستان محلات کجاست؟

محلات، میدان چنار، خیابان شهید رجائی شرقی

شماره تماس مجتمع آموزش عالی سلامت اراک در محلات چیست؟

086-43242930