معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

فرارسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد
۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۰

فرارسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد