مطالب مرتبط با کلید واژه

نوع استخدام


معرفی مدیر

فرشید خازن چین پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت مالی سابقه کاری : 16 سال نوع استخدام : پیمانی   تلفن مستقیم :  33136473 - 086         داخلی    :       2248 شرح وظایف : 1 - شناخت کلی سیاستهای ...