نظرسنجی

به منظور بالابردن سطح کیفی خدمات کلینیک، لطفا در صورت تمایل به سوالات زیر پاسخ دهید.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • نام درمانگاه و پاراکلینیک*
  3
 • پزشک معالج*
  4
 • میزان رضایتمندی
  5
 • میزان رضایت از نوبت دهی*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • میزان رضایت از حضور به موقع پزشک معالج*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • میزان رضایت از نحوه برخورد پرسنل پذیرش*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • میزان رضایت از نحوه برخورد منشی پزشک*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • میزان رضایت از نحوه برخورد پزشک معالج*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • میزان رضایت از نظافت و بهداشت محیط‌ کلینیک*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • میزان رضایت از نحوه برخورد و راهنمایی کادر انتظامات*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • میزان رضایت از تابلوها و علایم راهنما جهت دسترسی به بخش ها و واحد های مختلف*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • میزان رضایت از امکانات و تجهیزات (گرمایش، سرمایش، نور، دکوراسیون، صندلی و ...)*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  14