پرسش‌های متداول


جهت دریافت نوبت غیر حضوری از چه شماره ای باید استفاده کرد؟

 با شماره گیری شماره تلفن 33890 

و یا استفاده از آدرس اینترنتی http://nobat.arakmu.ac.ir/

کلید واژه ها: غیرحضوری کلینیک های ویژه

 دریافت نوبت به صورت حضوری به چه صورت  باید انجام شود؟

برای دریافت نوبت حضوری می بایست ابتدا به کلینیک مراجعه و از کیوسک تعبیه شده در این خصوص جهت دریافت نوبت  استفاده کرد . که  جهت دریافت نوبت می بایست گزینه ی نوبت قبلی ندارم را انتخاب نمائید. تا درمانگاه های  فعال در مرکز نمایش داده شود.

کلید واژه ها: کلینیک های ویژه کلینیک امام رضا نوبت دهی

در صورت حضور در کلینیک به چه صورت می توانم نوبت دریافت کنم؟

مراحل دریافت نوبت از کیوسک :

  1.  نوبت قبلی ندارم. که برای دریافت نوبت می بایست صفحه نمایش کیوسک روبا انگشت اشاره تاچ نمایید تا پزشک های فعال در همان روز نمایش داده شودو سپس اقدام به دریافت نوبت نمائید.
  2. نوبت از قبل گرفته ام. این گزینه برای کسانیست که به صورت غیر حضوری نوبت دریافت کرده اند که می توانند با کد ملی یا کد پیگیری نوبت گرفته شده را دریافت کنند.

کلید واژه ها: کلینیک های ویژه کلینیک امام رضا نوبت دهی

جهت پذیرش بیمار در مرکز به چه مدارکی نیاز است؟

کارت شناسایی شامل (کارت ملی یا فتوکپی شناسنامه)

کلید واژه ها: کلینیک امام رضا

چگونه از نوبتی که دریافت کرده ام اطمینان حاصل کنم؟

در صورتی که شما پس از طی کردن روند نوبت دهی کد پیگیری را دریافت کنید می‌توانید از ثبت شدن نوبت خود اطمینان حاصل کنید.

زمان شروع نوبت دهی تلفنی و اینترنتی چه زمانی است؟

زمان شروع نوبت دهی تلفنی و اینترنتی هر چهارشنبه از ساعت 24 (بامداد پنج شنبه) می باشد.

برای دریافت جواب آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کلینیک به صورت اینترنتی از چه آدرسی باید استفاده کنم؟

http://azm.arakmu.ac.ir:8085

کلید واژه ها: جوابدهی اینترنتی کلینیک های ویژه کلینیک امام رضا

در صفحه ی اینترنتی جوابدهی آزمایشگاه به چه مواردی نیاز هست تا جواب را دریافت کنم؟

برای دریافت جواب به دو آیتم نیاز هست که می بایست در هنگام پذیرش از متصدی پذیرش کننده ی آزمایشگاه که وقتی  رسید تحویل داده می شود، ثبت شده می باشد. که یکیش کد بیمار و یکی دیگه هم شناسه مراجعه نیاز می باشد

کلید واژه ها: کلینیک های ویژه کلینیک امام رضا آزمایشگاه