امور عمومی کلینیک امام رضا (ع)

تعداد بازدید:۷۲۲
  

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اکرم حمزه

سمت: مدیر امور عمومی کلینیک امام رضا (ع)

مدرک: کارشناس مالی

شماره تماس :29-34020020

داخلی:2501

آدرس: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) طبقه همکف واحد اداری

Avatar

سوابق اجرایی

 • مسئول درآمد بیمارستان ولیعصر(عج) به مدت 11 سال
 • مدیر مالی بیمارستان امیرکبیر به مدت 2 سال
 • مدیر مالی کلینیک های ویژه به مدت 6 سال
 • مدیر اقتصاد درمان دانشگاه به مدت 1 سال

شرح وظایف

 • نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات وامکانات موجود و رفع معایب آنان
 • ارائه ارتقا و اصلاح فرایندها، روش‌ها، برنامه ها و خط مشی های اجرایی در امور عمومی ستاد واحدهای تابعه و ارتقای کیفیت خدمات
 • برنامه ریزی جهت هماهنگی بین اداره امور عمومی مرکز وواحدهای تابعه
 • تامین فضا و تدارکات تجهیزات، امکانات ، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدمات
 • نظارت بر نقل و انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول واحدها
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق حسب ضوابط و مقررات در حیطه وظایف محوله

کلید واژه ها: مسئول امور عمومی کلینیک امام رضا کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک اکرم حمزه

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲