مسئول کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه (آلاینده ها)

تعداد بازدید:۸۳۱
  

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کولیوند

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: alikoulivand@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633686443 

 

Avatar

شرح وظایف

کلید واژه ها: کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه آلاینده ها دکتر علی کولیوند دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰