دبیر کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه (آلاینده ها) و مسئول بسته آلاینده ها

تعداد بازدید:۸۸۴
  

دکتر سید حامد میرحسینی

دبیرکمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه (آلاینده ها) و مسئول بسته آلاینده ها

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

پست الکترونیک:   hmirhossaini@gmail.com

ایمیل آکادمیک:  mirhoseini.h@arakmu.ac.ir

آدرس : اراک ، کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

Avatar

شرح وظایف:

  • تشکیل کمیته راهبردی دانشکده بهداشت در راستای مأموریت ویژه دانشگاه
  • برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید در رابطه با مأموریت ویژه دانشگاه و جلب مشارکت اعضای هیات علمی.
  • تدوین برنامه عملیاتی در راستای مأموریت ویژه دانشگاه
  • فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشکده با توجه به مأموریت ویژه دانشگاه
  • بازنگری کوریکولوم های آموزشی در راستای دانش مرتبط با آلاینده های صنعتی
  • ثبت پروپوزال "طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تهیه محتوا¬های آموزشی آلاینده¬ها
  • تدوین طرح درس و اهداف آموزشی درسنامه آلاینده ها و سلامت رشته های علوم پزشکی
  • انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مرتبط با مأموریت ویژه دانشگاه
  • انعقاد تفاهم نامه در جهت همکاری مشترک با سایر دستگاههای اداری استان شامل: محیط زیست، شهرداری، مدیریت پسماند.

کلید واژه ها: دکتر حامد میرحسینی دانشکده بهداشت آلاینده ها کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰