گالری کلیپ اورژانس

۰۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۵ ۱۳
نام تهیه‌کننده: علیرضا شمشیری
اورژانس حیاتی دوباره
آغاز طرح فرهنگی "هر روز با یک شهید" در اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی
پرواز بر فراز آسمان
بازسازی آمبولانس
اورژانس حیاتی دوباره
دوره آموزش ویژه دانش آموزان
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد...
روز ملی اورژانس
اورژانس هوایی
اورژانس به معنای زندگی
پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ تلخاب
چهارشنبه سوری پاک