انتقادات و پیشنهادات

فرم ثبت ایده ، تجربه ، انتقاد پیشنهاد سازمانی اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی
 • نام*نام کامل
  0
 • 1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • سابقه کار*نام کامل
  4
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  5
 • دسته
  6
 • مدرک تحصیلی*
  7
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  دکتری
  8
 • دسته
  9
 • موضوع ایده*شرح کامل
  10
 • راهکارها و دستاوردها*توضیح بیشتر
  11