اخبار

بازدید از پایگاه روناس

بازدید از پایگاه روناس

بازدید مسئولین نظارت و ارزیابی اورژانس و مسئول امور پایگاه های شهرستان اراک از پایگاه و تجهیزات و همچنین سنجش علمی و عملی پرسنل پایگاه روناس

ادامه مطلب
جلسه کمیته فنی با موضوع بررسی مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان فراهان

جلسه کمیته فنی با موضوع بررسی مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان فراهان

این جلسه صبح امروز ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ با حضور دکتر بهرامی ریاست محترم اورژانس استان مرکزی و رئیس شبکه شهرستان فراهان دکتر حجتی و مسئولین این شهرستان برگزار گردید. ▫️در این جلسه در خصوص مشکلات و نواقص اورژانس ۱۱۵ شهرستان فراهان گفتگو و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب