اورژانس هوایی

اورژانس هوایی

اورژانس هوایی استان مرکزی

 

نام و نام خانوادگی:ایمان نظری (مسئول اورژانس هوایی)

مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت توسعه خدمات اورژانس هوایی و پوشش خدمات در مناطق روستایی و مناطق صعب العبور می باشد که حضور سریع بالگردهای اورژانس هوایی در محل وقوع حادثه می تواند در کاهش صدمات جانی بسیار نقش آفرین باشد.

 

شرح وظایف مسئول اورژانس هوایی

 

 

 1. نظارت بر عملکرد تیم پزشکی
 2. برقراری تعامل بهینه بین کروی پزشکی و کروی پروازی
 3. نظارت بر ثبت، ضبط ، بایگانی مدارک ،دفاتر، فرمهای مرتبط با آمبولانس هوایی
 4. ارزیابی سطح دانش پرسنل و نیازسنجی های آموزشی
 5. تشکیل جلسات روزانه و تحلیل ماموریت های صورت پذیرفته و آسیب شناسی وقایع درجهت پیشگیری از ناهماهنگی های بعدی و افزایش ایمنی و بهره وری
 6. برقراری تعامل و ارتباط بین کروی پروازی، دیسپچ و مراکز درمانی
 7. حضور مستمر در بیمارستانهای محل فرود بالگرد و هماهنگی با دفاتر پرستاری جهت آموزش پرسنل بیمارستان، سوپروایزرها و برقراری تعامل موثربا انان
 8. تامین تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی پایگاه آمبولانس هوایی
 9. پیگیری تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه هوایی و شرکت فعال درآن جلسات
 10.  نظارت بر اصل چک صبحگاهی تجهیزات بالگرد و چک بعداز هر ماموریت
 11. پیگیری امور بیمه پرسنل (مسئولیت و حوادث) و اطمینان از بیمه پرسنل
 12. نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای  اعلام شده هوایی
 13. نظارت و کنترل مستمر فرآیندها و ارتقا و بهینه سازی خدمات و فرآیندهای آمبولانس هوایی
 14. جمع آوری آمار ماموریتهای آمبولانس هوایی و مانیتورنمودن شاخصها با ایجاد داشبورت مدیریتی و تهیه گزارشات منظم از عملکردها و چالشها
 15. مشخص نمودن ارشد هر شیفت و پیگیری صدور ابلاغ برای نامبرده
 16. پیگیری تهیه لباس مخصوص پرسنل، کفش مناسب، عینک، جلیقه تجهیزات، هدست و کوله های حمل تجهیزات آمبولانس هوایی ودیگر ملزومات
 17. نظارت و پیگیری رعایت کامل دستورالعمل جامع آمبولانس هوایی و ارسال گزارش ماهیانه عمکلرد جهت ارسال به ریاست مرکز و اورژانس کشور
 18. شرکت درجلسات هماهنگی کشوری و استانی
 19. ایجاد سامانه بایگانی و مستندسازی فعالیتهای آمبولانس هوایی
 20. نظارت بر استفاده از نیروهای رسمی یا پیمانی درخدمات آمبولانس هوایی
 21. نظارت بر مفاد و اجرای قرارداد بین دانشگاه و مراکز خدمات بالگردی و تحقق منافع نظام سلامت
 22. ارتباط مستمر و ارائه گزارشات و آمار مرتبط با آمبولانس هوایی به کارشناس ستاد  اورژانس کشور
 23. پیگیری در آموزش و ارتقای دانش انتقال هوایی ،ایمنی پرواز،امنیت پرواز به ذی نفعان اصلی از جمله آن پرسنل پایگاههای زمینی ،پرسنل مراکز درمانی ، مدیران دانشگاه ،حراست ،خدمات، ارگانهای همکار فرابخشی ودیسپچ