مدیریت امور بین الملل دانشگاه

بازدید مدیر امور بین الملل دانشگاه از مرکز آموزش بین الملل تدبیر و دانشکده توانبخشی علوم پزشکی اصفهان

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۸۱۴۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۹۷
بازدید مدیر امور بین الملل دانشگاه از مرکز آموزش بین الملل تدبیر و دانشکده توانبخشی علوم پزشکی اصفهان

در ادامه برنامه های بازدید از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر جلائی بازدیدی از مرکز آموزش بین الملل تدبیر که ویژه دانشجویان بین الملل (خارجی) است انجام دادند. دکتر جلائی ضمن بازدید از امکانات ایجاد شده در این مرکز در جریان نوع تعامل معاونت آموزش و امور بین الملل با این دانشجویان قرار گرفتند. در این بازدید مرکز رسانه، کلاس های بین الملل، مرکز آزمون مجهز بین الملل(برگزیده کشوری) و زیرساخت های آموزش بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در این سفر سه نفر از کارشناسان معاونت آموزش در مرکز تدبیر حضور یافته و به هم اندیشی و انتقال اطلاعات در حوزه آموزش بین الملل اقدام نمودند.

سپس دکتر جلائی از دانشکده توانبخشی علوم پزشکی اصفهان و خصوصا گروه شنوایی شناسی بازدید و با اعضای گروه تعامل و همفکری در زمینه توسعه همکاری های گروه شنوایی شناسی برقرار نمودند.

کلید واژه ها: امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری های بین المللی


( ۱ )