مطالب مرتبط با کلید واژه

امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراکگزارش شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش مصور همایش ها و نمایشگاه ها 1- سمینار آموزشی مشارکت در طرح‌های پژوهشی بزرگترین برنامه‌ تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا  ۲۰۲۰  Horizon 2- نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان (11 تا 14 مهرماه 97) 3-چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (15 ...

ویدیو

                                                                                    ...

بروشور