در اداره کل ھمکاری ھای بین الملل برگزار شد :

برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس معاونین و مدیران بین الملل کلان مناطق کشور

۰۳ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۴ کد : ۴۷۱۶ اخبار اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۱۰۵۱
برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس معاونین و مدیران بین الملل کلان مناطق کشور

در این جلسه دکتر اسدی لاری مدیرکل ھمکاری ھای بین الملل وزارت بھداشت طی سخنانی با اشاره به فعالیت ھای خوب دانشگاه ھای علوم پزشکی در بحث ھمکاری ھای بین الملل گفت: باید دستاوردھای آموزشی در امر ھمکاری با کشورھای مختلف بیش از پیش روند عملیاتی داشته و در سطح دانشگاه ھا اجرایی گردد.
وی افزود: در امر برگزاری اجلاس وزرای بھداشت منطقه در تھران باید ھمه دانشگاه ھای علوم پزشکی ھمکاری ھمه جانبه داشته و برای معرفی دستاورھای جمھوری اسلامی ایران و دانشگاه ھای علوم پزشکی با تمام توان با مجموعه دبیرخانه اجلاس ھمکاری کنند.
و انتظارات از دانشگاه ھا سخنانی بیان شد و در ادامه بررسی اخرین وضعیت ایجاد RC در این جلسه گزارشی از اھداف و برنامه ھای اجلاس شعب بین المللی و ھمکاری ھای اموزشی با کشورھای ھدف و لزوم تمرکز بر ھمکاری مشترک تاکید شد.
در خاتمه در خصوص  برگزاری  نشست  کشوری  معاونین  و مدیران بین الملل  دانشگاھھای  علوم  پزشکی سراسر کشور در تیر ماه، مدیران بین الملل نقطه نظرات خود را بیان کردند.

کلید واژه ها: مدیرکل ھمکاری ھای بین الملل اجلاس وزرای بھداشت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )