معرفی مدیریت امور بین الملل

تعداد بازدید:۹۹
  

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر همتا

رشته تحصیلی:دکترای آمار زیستی (استادیار)

پست الکترونیک: Int.affairs@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33838262

آدرس:سردشت، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)
بال سبز ، دفتر مدیریت امور بین الملل 

سوابق اجرایی

 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 
 • عضرو کمسته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم 
 • سرپرست امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 •  

شرح وظایف

 • برنامه ریزی و نظارت بر روند و حسن اجرای از طریق کمیته پذیرش دانشجویان خارجی 
 • هماهنگی جهت بسترسازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه جهت استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت
 •  مدیریت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه ی ارتباطات آموزشی پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهان 
 •  شناسایی و معرفی ظرفیت ها و مزیت های نسبی دانشگاه و لوازم توسعه ی همکاری های بین المللی
 •  مدیریت و نظارت بر سایت انگلیسی و عربی دانشگاه
 •  نظارت بر چاپ کتابچه و بروشورهای معرفی امکانات و فعالیت های دانشگاه به زبان انگلیسی
 •  پیگیری و اجرای سیاست های ابلاغی اداره کل بین الملل وزارت متبوع
 •  نظارت بر اجرای همایش ها و کارگاه های بین المللی
 •  مسئول کارگروه بین المللی سازی دانشگاه 

کلید واژه ها: امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۳