مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی


دکتر همتا،مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک:
خبر

دکتر همتا،مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک: گالری

دکتر همتا،مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک: در نشست روسا، معاونین آموزش، پژوهش و مدیران بین الملل دانشگاه های کلان منطقه قطب ۶ آمایشی کشور که با حضور دکتر حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در زنجان برگزار شد به بیان دغدغه ها، مشکلات و پیشنهاداتی پرداخته شد که درخصوص توسعه دانشگاه های علوم پزشکی گام های مهم و جدی برداشته شود... درخواست های واحد امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک در این نشست: ۱-پیگیری چارت امور بین الملل ۲-تخصیص اعتبار مستقل برای امور بین الملل ۳-تاسیس دفتر کنسولی...

ادامه مطلب

معرفی مدیریت امور بین الملل

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...