کارشناسان مدیریت امور بین الملل

تعداد بازدید:۴۵۹۹

کارشناسان امور بین الملل

زهرا قاسمی 

تلفن همراه: 09185998901

 

 

 

شرح وظیف: 

1-  کارشناس توسعه همکاری های خارجی با سایر دانشگاه ها، شرکت ها و  سازمانهای بین المللی 

2-  کارشناس مسئول پیگیری مذاکرات با کارگزاران جذب دانشجو 

3-  هماهنگی امور داخلی و  خارجی دانشجویان بین الملل

4-  کارشناس جذب و هماهنگی برگزاری کمیته پذیرش دانشجویان بین الملل

5-  راهبری پورتال های فارسی، انگلیسی و عربی و شبکه های اجتماعی مجازی امور بین الملل

6-  جمع آوری اطلاعات و طراحی کتاب، بروشور و.... حوزه امور بین الملل

7-  گزارش مالی و تنظیم رسید های پرداختی شهریه دانشجویان 

8-  بررسی ایمیل های ارسالی به ایمیل رسمی امور بین الملل 

9- کارشناس کارگروه بین المللی سازی دانشگاه

10- هماهنگ کننده امور شورای روابط بین الملل دانشگاه

 

تلفن تماس: 08633838637

 

منصوره نظری 

تلفن تماس: 08633838638

 

سایه مبارکی طهرانی 

 

کلید واژه ها: کارشناسان حوزه بین الملل کارشناسان دفتر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۳