کارشناسان مدیریت امور بین الملل

تعداد بازدید:۳۶۰۵

 

 

 

پیام مسعودی

کارشناس امور بین الملل

086-33838262

شرح وظایف: 

     1- ایجاد ارتباط و توسعه همکاری های داخلی با سایر مراجع دانشگاهی، سازمانها

     2- ثبت نام دانشجویان بین الملل دانشگاه در سامانه SAORG

     3- پیگیری امورکنسولی دانشجویان بین الملل در وزارت بهداشت   

     4- هماهنگ کننده کمیته تبدیل شهریه ارزی به ریالی

     5- امور دبیرخانه انگلیسی دانشگاه 

     6- کارشناس کارگروه بین المللی سازی دانشگاه

     7- هماهنگی و پیگیری درخواست های گواهی اشتغال و شرح وظایف 

 

زهرا قاسمی 

کارشناس امور بین الملل 

086-33838268

 

 

 

شرح وظیف: 

1-  کارشناس توسعه همکاری های خارجی با سایر دانشگاه ها، شرکت ها و  سازمانهای بین المللی 

2-  کارشناس مسئول پیگیری مذاکرات با کارگزاران جذب دانشجو 

3-  هماهنگی امور داخلی و  خارجی دانشجویان بین الملل

4-  کارشناس جذب و هماهنگی برگزاری کمیته پذیرش دانشجویان بین الملل

5-  راهبری پورتال های فارسی، انگلیسی و عربی و شبکه های اجتماعی مجازی امور بین الملل

6-  جمع آوری اطلاعات و طراحی کتاب، بروشور و.... حوزه امور بین الملل

7-  گزارش مالی و تنظیم رسید های پرداختی شهریه دانشجویان 

8-  بررسی ایمیل های ارسالی به ایمیل رسمی امور بین الملل 

9- کارشناس کارگروه بین المللی سازی دانشگاه

10- هماهنگ کننده امور شورای روابط بین الملل دانشگاه

 

 

 

کلید واژه ها: کارشناسان حوزه بین الملل کارشناسان دفتر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۲