مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسان حوزه بین الملل


کارشناسان مدیریت امور بین الملل

      پیام مسعودی کارشناس امور بین الملل 086-33838262 شرح وظایف:       1- ایجاد ارتباط و توسعه همکاری های داخلی با سایر مراجع دانشگاهی، سازمانها      2- ثبت نام دانشجویان بین الملل دانشگاه در سامانه SAORG      3- پیگیری امورکنسولی دانشجویان بین الملل در وزارت بهداشت         4- ...