معرفی دانشکده و رشته ها

تعداد بازدید:۱۴۶۷۳

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشکده پزشکی

رشته های پزشکی و دستیاری تخصصی

بیمارهای داخلی

جراحی عمومی

بیمارهای عفونی

زنان و زایمان

جراحی مغز و اعصاب

کودکان

روانپزشکی 

رادیولوژی

رادیولوژی 

طب اورژانس

بیهوشی

پزشکی عمومی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

کارشناسی مامایی

رشته های کارشناسی ارشد علوم پایه پزشکی

زیست فناوری پزشکی

فیزیولوژی

بیوشیمی بالینی

علوم تشریح 

میکروب شناسی پزشکی

ایمونولوژی

آمار زیستی

تاریخ علوم پزشکی

رشته های Ph.D. تخصصی

طب ایرانی

رشته های Ph.D. تخصصی By Research

طب سنتی

بیماری های عفونی

پزشکی ملوکولی

 

دانشکده دندانپزشکی

دندانپزشکی عمومی

دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم تغذیه

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

دانشکده پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری  داخلی - جراحی

کارشناسی ارشد پرستاری- کودکان

کارشناسی ارشد پرستاری- آموزش پرستاری

کارشناسی پرستاری

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی فوریت های پزشکی

کارشناس تکنولوژی هوشبری

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 

 

کلید واژه ها: معرفی دانشکده ها دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸