معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعداد بازدید:۲۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه های بزرگ در ایران می باشد که در سال 1353 سنگ بنای آن بر زمین نهاده شد و در حال حاضر به حدود 4/2 درصد از جمعیت ایران خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی ارائه می نماید. دانشگاه دارای سه واحد اصلی می باشد که در بخش مرکزی آن بیشتر رشته های پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری را در درون خود جای داده است که در حومه شهر اراک در یک از کوهپایه های بخش جنوب غربی اراک واقع شده است.

این دانشگاه با داشتن هشت دانشکده، سه مرکز تحقیقات و پنج مرکز (بیمارستان) آموزشی-درمانی و نه بیمارستان غیرآموزشی نقش بسیار مهمی را در ارائه خدمات با کیفیت به بافت جمعیتی استان مرکزی و حتی برخی از استان های همجوار ایفا می نماید.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی اراک با داشتن 9 گروه آموزشی پایه پزشکی و 17 گروه آموزشی بالینی و 16 گروه آموزشی در دیگر حوزه ها، نظیر توانبخشی، پیراپزشکی و بهداشت فعالیت های قابل توجه ای را در زمینه های علمی و پژوهشی ارائه داده است. در حال حاضر تعداد اعضا هیأت علمی دانشگاه بالغ بر 281 نفر می باشدکه وظیفه تربیت و آموزش 4000 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف برعهده دارند. در حال حاضر تعداد چهارده دانشجوی خارجی در دانشگاه مشغول تحصیل می باشند.

کلید واژه ها: معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی اراک دانشگاه های اراک

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸