چهرقان

تعداد بازدید:۲۲۰۹


نام مرکز بهداشتی درمانی:چهرقان

نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر منصوره کوخایی

سال تاسیس:..................
مساحت: ....... مترمربع
زیربنا:........ مترمربع
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: ............
جمعیت تحت پوشش:........نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: ...........
 
تعداد کادر
پزشک           ......
ماما              .....
پرستار          ......
بهیار            ........
کمک بهیار     ........
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          .......
کاردان بهداشتی زن           ......

شماره تماس:

086-35461263

کلید واژه ها: بهداشتی مرکز زن مرد کارشناس بهیار

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱