خیرین

تعداد بازدید:۶۱۹
خیرین

مرکز بهداشتی درمانی میلاجرد

پروزه این ساختمان در سال 1394 به همت خیرین میلاجرد و خانم داور ساخته شده که مساحت این ساختمان به وسعت 780 متر در دو طبقه که خدماتی از قبیل دندان پزشکی ،تزریقات، و بخش های داروخانه و ازمایشگاه را شامل میباشد.

کلید واژه ها: میلاجرد ساختمان مرکز متر شامل ازمایشگاه

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۰