معرفی مدیران

تعداد بازدید:۲۱۶۰

  

    

نام و نام خانوادگی:

جناب اقای رسول گوهری

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان کمیجان

سوابق کاری:

مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان زرندیه

مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان شازند

مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان خنداب

رئیس شبکه بهداشت و درمان خنداب

رئیس مرکز بهداشت خنداب

رئیس امورعمومی شبکه بهداشت و درمان خنداب

مدیر بیمارستان مهرخنداب

رئیس اموراداری مرکز بهداشت اراک

رئیس امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:مهندس ابراهیم بحرایی
سمت : رئیس مرکز بهداشت کمیجان

 


 

 

کلید واژه ها: خانوادگی کمیجان سمت بهداشت پزشکی دانشگاه