مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیجانمعرفی شهرستان

معرفی شهرستان: شهرستان کمیجان با وسعتی برابر 173503 هکتار درقسمت غرب استان مرکزی وشمال مرکز استان ودرفاصله 100 کیلومتری از شهرستان اراک واقع گردیده است که حدود 8/5 درصد ازمساحت استان رابه خود اختصاص داده است . براساس تقسیمات کشوری شهرستان کمیجان ...

معرفی مدیران

        نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر نرگس امینی پور سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان کمیجان     نام و نام خانوادگی:مهندس ابراهیم بحرایی سمت : رئیس مرکز بهداشت کمیجان