بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان

۰۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۲ کد : ۸۴۵۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۲
بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان

بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان توسط رئیس مرکز بهداشت و کارشناس بهداشت محیط انجام و آموزش نحوه صحیح شست وشوی دست ها ، طرز تهیه گندزداها و نظارت بر استفاده از ماسک ، تب سنجی و... صورت پذیرفت.

کلید واژه ها: شبکه بهداشت ودرمان تفرشنانوایی