تقدیر و تشکر از نیروهای مامایی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۱ کد : ۹۵۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۵۳
تقدیر و تشکر از نیروهای مامایی

تقدیر و تشکر از ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرکز بهداشت شهرستان تفرش  بمناسبت روز جهانی ماما توسط مدیر محترم شبکه جناب آقای دکتر دالوندی انجام شد.

کلید واژه ها: ماما شبکه بهداشت ودرمان تفرش