۷ تیر

آدرس :تفرش-طرخوران - جنب اداره پست

این مرکز شامل 6 خانه بهداشت (بازرجان-عزالدین-زرجین-طراران-نقوسان-قزلجه) ودارای جمعیت حدود 10270 نفر میباشد.که با ارائه خدمات پزشکی ،مامایی و بهداشتی جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است.

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷