۲۲ بهمن

  آدرس : تفرش-خ آیت ا... سعیدی
این مرکز شامل 4 خانه بهداشت ( کهک-فرک-خانک-ابره در ) ودارای جمعیت حدود 11513 نفر می باشد . که با ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی ، مامایی،آزمایشگاه ، دندانپزشکی و مشاوره تغذیه ویزه کودکان زیر 6 سال و زنان باردار جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است. 


 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷