جفتان

آدرس : روستای جفتان-  45کیلومتری شهرستان تفرش
این مرکز شامل 6 خانه بهداشت (جفتان-هفتان-وسمق-بکلیک-کهلوسفلی-کهلوعلیا ) ودارای جمعیت حدود 2873 نفر می باشد . که با ارائه خدمات پزشکی ، مامایی و بهداشتی جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است.
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷