معرفی مدیران واحدهای تابعه

تعداد بازدید:۳۳۳۵

  

رئیس امورعمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش:آقای علی رضایی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس: 08636226672

رئیس  مرکز بهداشت شهرستان تفرش :آقای مازیار عزیزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 08636222100 داخلی 130

مسئول امور مالی شبکه ومرکز بهداشت شهرستان تفرش:آقای محمد محبعلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

شماره تماس :08636225707

سوابق اجرایی رئیس مرکز بهداشت شهرستان تفرش


- کارشناس بیماریها مرکز خدمات جامع سلامت شهری زاویه شهرستان زرندیه
- کارشناس واحد آمار شبکه بهداشت و درمان زرندیه
- کارشناس واحد بیماریها مرکز بهداشت زرندیه
- کارشناس مسئول واحد بیماریها مرکز بهداشت تفرش
- کارشناس بیماریها مرکز بهداشت شازند
- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تفرش

شرح وظایف رئیس امورعمومی 

دریافت دستور و برنامه کار از مدیرت شبکه
نیاز سنجی منابع انسانی ، پیگیری و اخذ مجوز استخدامی
انجام و نظارت بر کلیه امور مهندسی مشاغل و اجرای ضوابط 
اجرا ، ارزشیابی و صدور گواهی .
تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق مستخدمین فوت شده 
برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحد های تابعه
رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم
انجام سایر امور مربوطه و محوله

شرح وظایف رئیس امورعمومی رئیس مرکز بهداشت

تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت دستیابی به اهداف سازمان
تنظیم برنامه های پایش و ارزیابی برنامه های تنظیم شده در فواصل زمانی مشخص
تأمین نیروی انسانی کارآمد ، تجهیزات و سایر منابع لازم درجهت انجام صحیح فرآیندها 
برنامه ریزی وایجاد  هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های معاونت بهداشتی دانشگاه 
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های تامین کننده سلامت در سطح شهرستان 
رسیدگی به شکایات واصله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در واحدهای تحت سرپرستی

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۲